PlatformZA support the Tribuo Fund | PlatformZA

PlatformZA supporting the Tribuo Fund.

What is the Tribuo Fund?​

Aim

To provide financial support to performing artists and other relevant creative industry workers who currently don’t have any or limited income due to the COVID-19 lockdown.

Vision

That practicing South African performing artists and members of associated industries are able to find the support needed to assist them through the COVID-19 pandemic and its aftermath.

Mission

To raise funds to establish and maintain a relief fund for individual performing artists, creative contributors and technical support personnel in South Africa whose livelihoods have been devastated by the world pandemic.

How does PlatfomZA support the Tribuo Fund?​

PlatformZA donates 25% of all the annual sign-up fees to the Tribuo Fund.

This is our way to say thank you and support our fellow artists and dedicated support crew & personnel, now without any income since Covid-19 lockdown started.

Our support will continue long past the days of Covid-19, to support, train and provide work for the entertainment industry in South Africa. 

Thank you!

Wat is Tribuo Fonds?

Doelstelling

Om finansiële ondersteuning te bied aan kunstenaars en ander medewerkers in die kreatiewe bedryf wat tans geen, of beperkte inkomste het, as gevolg van die COVID-19 inperkings.

Visie

Dat praktiserende Suid-Afrikaanse uitvoerende kunstenaars en lede van verwante bedrywe finansiële ondersteuning verkry om hulle deur die COVID-19 pandemie en die nagevolge daarvan te help.

Missie

Om fondse in te samel vir die oprigting en instandhouding van ’n hulpfonds vir onafhanklike uitvoerende kunstenaars, kreatiewe medewerkers en tegniese ondersteuningspersoneel in Suid-Afrika.

Hoe ondersteun PlatformZA die Tribuo-Fonds?

PlatformZA skenk 25% van die jaarlikse intekenfooi aan die Tribuo-Fonds.

Dit is PlatformZA se manier om dankie te sê namens al die rolspelers daarbuite, wat ‘n bestaan maak uit die vermaaklikheidsbedryf maak.

Ons beoog om die plaaslike kreatiewe bedryf ook na afloop van Covid-19 te ondersteun, onder andere deur middel van opleiding en program-ontwikkeling.