PlatformZA support the Tribuo Fund | PlatformZA

PLATFORMZA SUPPORTING THE TRIBUO FUNDWhat is the Tribuo Fund?

Aim

To provide financial support to performing artists and other relevant creative industry workers who currently don’t have any or limited income due to the COVID-19 lockdown.

Vision

That practicing South African performing artists and members of associated industries are able to find the support needed to assist them through the COVID-19 pandemic and its aftermath.

Mission

To raise funds to establish and maintain a relief fund for individual performing artists, creative contributors and technical support personnel in South Africa whose livelihoods have been devastated by the world pandemic.

How to support the Tribuo Fund?​

PlatformZA supports the Tribuo Fund and we urge you to do so as well.

This is our way to say thank you and support our fellow artists and dedicated support crew & personnel, now without any income since Covid-19 lockdown started.

You can support the Tribuo Fund by financial contributions payable into their bank account or via Snapscan.

Bank account:

  • Bank: Standard Bank South Africa
  • Acc. name:  Tribuo Artist Disaster Relief Fund NP.
  • Current Acc.: 270245251
  • Branch code:  051001
  • Swift address: SBZA ZA JJ

Snapscan (click here for code)Thank you!

Wat is Tribuo Fonds?


Doelstelling

Om finansiële ondersteuning te bied aan kunstenaars en ander medewerkers in die kreatiewe bedryf wat tans geen, of beperkte inkomste het, as gevolg van die COVID-19 inperkings.

Visie

Dat praktiserende Suid-Afrikaanse uitvoerende kunstenaars en lede van verwante bedrywe finansiële ondersteuning verkry om hulle deur die COVID-19 pandemie en die nagevolge daarvan te help.

Missie

Om fondse in te samel vir die oprigting en instandhouding van ’n hulpfonds vir onafhanklike uitvoerende kunstenaars, kreatiewe medewerkers en tegniese ondersteuningspersoneel in Suid-Afrika.

Hoe om die Tribuo-Fonds te ondersteun

PlatformZA ondersteun die Tribuo-Fonds en ons raai jou aan om die selfde te doen.

Dit is die doeltreffenste manier om dankie te sê aan al die rolspelers daarbuite, wat ‘n bestaan maak uit die vermaaklikheidsbedryf maak.

Jy kan 'n finasieële bydrae maak deur 'n donasie direk in Tribuo-Fonds se bank rekening te deponeer of via Snapscan.

Bank rekening:

  • Bank: Standard Bank South Africa
  • Rek. naam:  Tribuo Artist Disaster Relief Fund NP.
  • Tjek rek.: 270245251
  • Tak kode:  051001
  • Swift adres: SBZA ZA JJ

Snapscan (druk hier vir kode)Baie dankie!